Cuma, 17 Ocak 2020

T Tarihçemiz

Tarihçemiz

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ŞAHKULU SULTAN’IN AYDINLATTIĞI 600 YILLIK IŞIK YUVASI

Eline ,Diline, Beline Sahip Ol.
Çalışmadan Geçinenler Bizden Değildir.
En Yüce Değer Emektir.
Asıl körlük Nankörlüktür.

Şahkulu Sultan Dergahı; Osmanlı Dönemi’nde kurulu bulunan yaklaşık 20 Alevi-Bektaşi Dergahın’dan sadece biridir.Horasan erenlerinden kabul edilen Şahkulu Sultan Bizans’ın son dönemlerinde; yaklaşık 1370-1380 yıllarında İstanbul’a gelip dergahını kuran ve kapısını 72 millete, 18 bin aleme açıp, çevresini aydınlatan bilge bir yol eri’ dir.

Şahkulu Sultan ile birlikte aynı yılda dergahlarını kurup halkı ; barış, kardeşlik ,insan severlik ve halkça bölüşüm düşüncesi ile eğiten diğer gönül erleri ise; Karacaahmet Sultan ,Gözcü Baba , Eren Baba , Sancaktar Baba , Kartal Baba gibi isimlerdir. Bu ‘yol erenleri’ kurdukları dergahlarda halkı aydınlığa yönelten çalışmaları ile ölümsüzleşmişlerdir. Bu ‘gönül erleri’,dünyamızdan göçüp gittikten sonra da kurdukları dergahlarda isimlerini verdikleri semt adları ile yaşamaktadırlar.

Eren Baba’dan Erenköy, Kartal Baba’dan Kartal, Gözcü Baba’dan Göztepe, Karacaahmet Sultan’dan Karacaahmet semti adını almıştır.

OSMANLI’DAN BU YANA

Şahkulu Sultan dergahı’nın tarihi; Osmanlı’nın ilk dönemlerine dek uzanır.Bizans’ın sanıldığı gibi sadece Osmanlı Orduları değil , esas olarak Anadolu’ya gelen Horosan Erenleri’nin Anadolu ve Rumeli yakasında açtıkları dergahlardan halka ulaşan ; barış , kardeşlik ve halkçı bölüşüm fikirleri halkın gönlünü fethetmiştir.

İşte İstanbul , Göztepe – Merdivenköy’deki Şahkulu Sultan’ın kurduğu dergahlarda bunlardan birisidir.

Şahkulu Sultan buraya gelmeden önce ; bir süre Hacı Bektaş Dergahı’nda kalmış.Oradaki hizmet döneminden sonra yaklaşık ,1390’lı yıllarda bir Ahi Dergahı olan Merdivenköy’deki dergaha görevli olarak gelmiştir. Şahkulu Sultan burada yaklaşık 15 yıl postnişinlik yapmıştır.

Bizanslılara karşı girişilen savaşta Şahkulu Sultan 1402 yılında şehit olur. Ve Derga’hın bahçesinde defnedilir. O günden biri Dergah O’nun adıyla anılır. Alevi Dergahları , bu dünya ve öte dünyaya ilişkin, felsefi,dini,tarihi,sosyal meselelerin tartışıldığı, dergaha gelen canların eğitildiği birer okuldur. Oralarda toplumcu bir hayat sürer.Olan olmayana hem bilgi, hem de emek dağarcığını ardına dek açar.

Şahkulu Sultan Dergahı, ilk kez Sultan Orhan zamanında Osmanlı Ordusu ile tanışır. İznik’e akın eden Osmanlı kuvvetleri ile Bizans İmparatoru Genç Andranikes kuvveleri arasındaki barış görüşmeleri önceleri av sarayı olan bu Külliye’de gerçekleşir.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kuşatmasında; Anadolu ve Rumeli Hisarları’nın inşaası sırasında ve fethinde diğer Alevi Dergahları gibi Şahkulu Sultan Dergahı’nında maddi ve manevi yararları olmuştur.

O yıllarda Avrupa’yı Engizisyon mahkemeleri denen tutucu dini mahkemeler yakıp kavururken Şahkulu Dergahı, Hacı Bektaş Veli’nin açtığı aydınlık yolda her türlü dinsel gericiliğe karşı mücadele vererek Osmanlı İstanbulunda halkı aydınlatan ’Işık Yuvaları’ olmuştur.

Şahkulu Dergah’ında gün olmuş 500’ü aşkın derviş ve dervişan(bacı) barınmış, eğitilmiş, hizmet verilmiş. ‘İnsan-ı Kamil’ olmanın merdivenleri yürünmeye çalışılmıştır.Bir zamanlar Anadolu ve Rumeli’de altı saatte bir yol boyu dergahlar bulunurmuş. Bu mekanlar yolcuların , güvenilir konaklama yerleriymiş.

Şahkulu Sultan Dergahı’nda bu tahrihsel geleneğin İstanbul Göztepe’deki tahrihsel mirasın bir parçasıdır. Bu dergah , Alevi – Bektaşi yoluna onlarca, yüzlerce isimsiz muhip yetişmiştir.

Bugün düşünce ve kültür hayatımızda adlarından

Olağanüstü övgü ile söz edilen; Edip HARABİ, Neyzen TEYFİK, Mehmet Ali Hilmi DEDEBABA gibi ‘batın’ Ve ‘zahir’ biliminde yetkin kişiler bu dergahta Yetişenlerden birkaçıdır.

Dergah ,II. Mahmut Döneminde ‘Yeniçeri Olayı’ Bahane edilerek yerle bir edilmiş ve içindeki Kütüphane ve arşiv İstanbul ve Anadolu’daki Diğer dergahlar gibi yakılmış yıkılmıştır.

Yönetimine getirilen Nakşibendi şeyhleri ise Dergahı geleneğinden uzaklaştırarak Sünnileştirmeye çalışmıştır.

Bu gidişe Dergahın son postnişlerinden olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba (1842-1907) dur Demiştir.Mehmet Ali Hilmi Dedebaba , bir vakıf kurarak Dergahı yeniden inşa etmiş ve muhipleri irşat etmeye çalışmıştır. Restore edilen dergah gelişmiş bir dizi ev, bahçe, işyeri açılmış.Arazi genişletilmiş sebze, meyve ve ipek böceği için dutluklar yetiştirilmiştir.

Kurtuluş Savaş’ında İstanbul’da Kuvva-i Milliye’cilerin baba ocağı olan dergah Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğindeki Ulusal Kurtuluşun yanında yer almıştır.

Laikliği ve Cumhuriyeti canla başla desteklemiştir.

Sevgili Canlar,

Bugün Dergahımız’da, hizmetleri, Şahkulu Sultan Dergahı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı vermektedir. Dergah’ımız hergün açıktır. Cumartesi ve Pazar günleri yoğun olarak üzere ve haftada yaklaşık 2-3bin kişi dergahımızı ziyaret etmektedir.

On beş yıl önce tam bir harabeye dönüşen Dergahım’ızı Devletten bir tek kuruş almadan 1985 de kurulan Derneğimizin çalışmaları ve sizlerin desteği ile bugünkü Durumuna ‘külliye’ durumuna getirdik. Şahkulu Sultan Dergahı tarihindeki geleneksel özelliğini bugünde sizlerin Desteğiyle yürütmeye çalışıyor.Dergahımıza hoş geldiniz.

Yapılan cemleri kesilen lokmaları,dönülen semahları, Hak Kabul etsin. Pir defterine yazılsın. Hepinize sevgi ile niyaz diyoruz. Gerçeğe Hüü….

ŞAHKULU DERGAHI

Email : bilgi@sahkulu.com
Telefon : +90 216 368 55 25
Fax : +90 216 385 64 49