ATATÜRK’ÜN KORUMASI OLAN SEYYİT (DEDE) !

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK’ÜN KORUMASI OLAN SEYYİT (DEDE) !
Kazim Balaban / Viyana-

Atatürk’ün Aralık 1919’da Hacıbektaş’a gideceğini duyan Erzincan ve çevresi Alevi Dedeleri Taliplerine haber gönderdiler.
”Ülkeyi ve bizi kurtaracak olan kişi Mustafa Kemal donunda tekrar gelmiştir. Kendisi gidip Hacı Bektaş Veli’den himmet isteyecekmiş. Hz. Pir, eşiğine sıdk ile niyaz edeni eli boş göndermez. Herkes Mustafa Kemal’e yardım etsin. Gençlerinizi onun yanına gönderiniz”.
Bunu söyleyen Dedeler en başta kendi çocuklarını gönderdiler. Kendi çocukları gidecek ki taliplerin çocukları da gitmiş olsunlar. Cephede önce kendi çocukları ölecek ki taliplerin çocuklarına da üzülmüş olsunlar.
(Sahte belge ile çocuklarını askerlikten geri alan veya torpil yapanların kulakları çınlasın).
Çevre il ve ilçelerden binlerce Alevi genci yollara dökülerek Hacıbektaş’a geldiler. Bir kısmı ise önceden gelip Mustafa Kemal’i orada karşıladılar. Hep birlikte Hz. Pir’in eşiğine niyaz ettiler. Ülkenin zordan, dardan kurtulması için himmet dilediler.
Alevi gençlerinin bir kısmı Mustafa Kemal ile beraber gönüllü olarak Ankara’ya gittiler. Ulusal Kurtuluş Savaşının çeşitli yerlerinde farklı farklı yerlerde görev aldılar.
Hacıbektaş’tan Atatürk ile birlikte Ankara’ya gidenlerin içinde Seyyit (Dede) çocukları da vardı. Erzincan çevresinden giden Dede çocuklarının içinde 7 veya 8 kişinin bulunduğu söyleniyor. Bunlardan biri de Celal Abbas (Ali Abbas) ocağından İbrahim Çavuştur (Seyyit İbrahim Özyıldırım). Kendisi Kemah’ta eski adı ile Terkilok (yeni adı Kayabaşı) köyündendir.
Seyyit İbrahim Çavuş aynı zamanda eşimin halasının kocasıdır. Ve baldızımın biri bu kişinin oğlu (Hamza) ile evlenmiştir. Dolayısı ile bacanağımın da babasıdır.
Annem de bu ocaktandır ve kendisi annem ile de birkaç kuşak öteden akrabadır.
Seyyit İbrahim Çavuş, Hacıbektaş’ta Mustafa Kemal’in kortejine katılır ve beraber Ankara’ya gider. Bir süre Atatürk’ün atlarına bakan Seyis olarak çalışır. Kısa zaman içinde güven kazanır ve Atatürk’ün yakın korumaları içinde yer alır. Daha sonraki yıllarda ona İstanbul’da da hizmet eder. Yıllar sonra evlenir ve çocukları henüz küçük iken 1950’li yılların başında Hakka yürür. Kendisinden geriye kalan belgeler içinde 17 Mart 1923’de Mersin gezisinde çekilen resimde Atatürk ile aynı kare içinde görülmektedir. Resimde Atatürk’ün arkasında Kuvai Milliye elbiseleri içinde görünen kişi bu Seyyit İbrahim Çavuş’tur.
Alevilerin Atatürk’ü nasıl ve neden sevdiklerine dair bir örnektir. Seyyit İbrahim Çavuş’un ruhu revanı şadu handan, devri ahsan ola. Hizmetleri Hz. Pir katında kabul ve makbul ola. Gerçek erenler demine Hü, Ya Ali.