Alevi Örgütlülüğü, Tarih ve Kurumlar Anlatıldı Şahkulu Alevi Akademisi Devam Ediyor…

Aleviliğin her boyutuyla anlatıldığı, yaklaşık kırk takipçisiyle uzun yılların deneyimleriyle yazar, akademisyen ve uzmanların konuşmacı olarak katıldıkları Şahkulu Alevi Akademisi’nde 12 Kasım Cumartesi günkü ders de dolu dolu konuşmalarla geçti.

Avukat aynı zamanda Alevi kurumları ve örgütlenme üzerine kafa yoran isimlerden birisi olan Mehmet Tural, Alevi kurumlarının bugünü üzerinde durdu. Bir dönem Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı başkanlığını da üstlenen Mehmet Tural, Alevi kurumlarının bir gerçeğin ifadesi olarak kendilerinden bekleneni yeterince veremediklerini, işlevsizleştiklerini, bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti. Tural konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu bu süreçte, her türlü saldırının ana hedefinde olan Alevilerin her anlamda korumasız olduklarını, örgütler arasında bir eşgüdümün sağlanamamasının birlikte karar alınmasını engellediğini, zaten temsil kabiliyeti azalan kuramların her zamankinden daha fazla sıkıntı içinde olduklarının belirtti. Av. Mehmet Tural birlik, beraberlik olmazsa bu işin sonu hiç iyi görünmüyor, dedi.

Yazar Ayhan Aydın sunumunda; Selçuklu ve Osmanlı’daki en önemli kırılma noktalarının 1240 Babailer İsyanı, 1514 Çaldıran Savaşı, 1826 Bektaşi Tekkelerinin Yasaklanması tarihleri olduğunu söyleyerek bunun da geçmişinin unutmaması gerektiğini, nasıl ki bir Alevi Sosyolojisi’nden bahsetmek mümkünse, bir de Alevi Tarihi vardır, fakat bunu da gerçek tarihçiler araştırıp ortaya koymalıdır, şeklinde konuştu. Aydın Kerbela Olayı’ndan sonra başlayan başta Eba Müslüm Olayı gibi halk hareketlerinin, sosyo-ekonomik olarak sürekli dışlanan, baskı altında tutulan halk kitlelerinin yalnızlaştırılmasından, ötekileştirilmesinden kaynaklandığını, işin sadece inanç kaynaklı olarak algılanmaması gerektiğini, bunun bir toplumsal boyutunun olduğunu dile getirdi. Ayhan Aydın, Fatih Sultan Mehmet’in daha çok vergi almak için kırsal alanda yaşayanları yerleşik yaşama geçirdiğini, tekke ve dergâhların ayrıcalıklarını kaldırdığını, her zaman için sömürülen kitlenin halk kitlesi olduğunu Babailer İsyanı’yla başlayan hareketin, Çaldıran öncesi sayısız ayaklanmayla sürdüğünü söyledi.

1826 yılında da Yeniçerilerle birlikte Bektaşiliğinde resmen yasaklandığını, tekke ve dergâhların kapatıldığını söyleyen Ayhan Aydın, Aleviler Alevi tarihinin de en iyi kaynaklarından birisi olan Osmanlıca yazılmış, Osmanlı Arşiv belgelerini okuyacak doktora düzeyinde akademisyenler yetiştirmezlerse, boşa konuşmuş olacaklarını sözlerine ekledi.

Misafir olarak katılan Yazar Ali Aksüt de söz alarak, Alevi tarihinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, Babailer İsyanı’nın çok önemli olduğunu ancak bu isyanın başında bulunanların kimliklerinin bu toplum tarafından yeteri kadar bilinmediği, söyledi. Ali Aksüt Alevi tarihini onu çarpıtacakların değil, doğruları yazacakların kaleme alması gerektiğini, bu konuda büyük bir boşluğun bulunduğunu, örneğin Alevilerle Aydınoğulları arasında kimsenin bir bağ kuramadığını aslında böyle bir bağın var olduğunu, dile getirerek, bu konuda çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Yazar Lütfi Kaleli ise, yine İslam’ın ilk döneminden bugüne yapılan haksızlıkları içeren bir konuşma yaptı. On İki  İmamların tümünün katledildiğini söyleyen Kaleli bu can kırımlarının Sivas’tan, Maraş’a, Gazi’ye, Gezi Olayları’na kadar sürdüğünü dile getirerek, Alevi örgütlülüğü üzerinde durdu.

Lütfi Kaleli, Birlik Partisi, İlk kurulan Hacı Bektaş Veli Derneği, Karacaahmet Sultan, Şahkulu gibi köklü Alevi kurumlarının günümüzdeki örgütlenme faaliyetlerinin tarihini dile getirirken özellikle bir hukuki örnek dava hüviyetinde olan, Semah Kültür Vakfı’nın kuruluşunu detaylı bir şekilde anlatarak Alevilerin örgütlenme konusunda da ne kadar sancılı süreçler yaşadıklarını aktarmış oldu.

Zaman zaman görüşlerini dile getiren Araştırmacı ve Doktora öğrencisi, Semih Savaşal da tarihin, bilimsel araştırmaların önemini dile getiren konuşlarıyla katkıda bulundu.

14883423_1151926378219534_5934501414162593577_o 14976659_1151925294886309_4542836166124311854_o 14991168_1151926164886222_2308835032316398857_o 14991454_1151925798219592_4588747779335448382_o 15000150_1151925671552938_5009682750184476798_o 15000207_1151925948219577_1078721602687455110_o 15000227_1151926504886188_3408520046873543818_o 15000228_1151925714886267_1957050282789696775_o 15016167_1151925821552923_1223700220336056422_o 15016203_1151925541552951_197055254618669966_o 15016217_1151925448219627_2983187359413958816_o 15016248_1151925324886306_5832989685641355274_o 15025199_1151925891552916_397378259247060816_o 15025245_1151926141552891_5637533431121803865_o 15039644_1151925381552967_2981271894603015243_o 15068405_1151925741552931_6615325430116768857_o

Bir cevap yazın